مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: ۵۳ هزار و ۹۵۶ مشترک در این استان تاکنون از گاز شهری بهره‌مند شدند.

به گزارش سنت نیوز، رضا پنجابی اظهارداشت: ۳۷ هزار و ۸۸۸ خانوار در زاهدان، ۳۷۰ خانوار در زابل، ۱۴ هزار و ۴۷۴ خانوار در ایرانشهر،۲۰۶ خانوار در محمدان و ۹۲۹خانوار روستایی تاکنون از گاز شهری در سیستان و بلوچستان بهره‌مند شدند.

وی گفت: همچنین در زاهدان ۲۴ هزار و ۹۴ علمک گاز، زابل ۵۰۰، ایرانشهر ۱۲ هزار ۸۱۳، محمدان ۶۰۰، بمپور ۷۲۰،بزمان ۶۲۳ و روستایی ۷۰۳ علمک گاز نصب شده است.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان افزود: متراژ کل شبکه کار شده تاکنون در زاهدان یکهزارو ۲۰۲ کیلومتر، زابل۱۶۲کیلومتر، ایرانشهر ۴۱۲ کیلومتر، خاش و سیمان خاش ۳۹۱ کیلومتر، بمپور ۶۳ کیلومتر، محمدان ۵۵ کیلومتر، بزمان ۵۹ کیلومتر،دلگان ۷۵ کیلومتر و روستایی ۲۰۹ کیلومتر است.

وی افزود: متراژ کار شده در سالجاری در زاهدان ۱۰۷ کیلومتر، زابل۴۲کیلومتر، ایرانشهر ۲ کیلومتر، خاش و سیمان خاش ۵۷ کیلومتر،بزمان ۶ کیلومتر،دلگان ۶۰ کیلومتر است.

پنجابی گفت: اشتراک پذیری سالجاری در زاهدان ۲ هزار و ۴۷۰، زابل۴۰، ایرانشهر۷۸، بمپور۸۶، محمدان۳۶ و روستایی ۱۲۲ است.

وی بیان کرد: با توجه به لوله‌گذاری‌های انجام شده در سطح شهر زاهدان این شرکت آماده واگذاری تعداد بیشتری اشتراک به شهروندان متقاضی است.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان به تخصیص وام پنج میلیون تومانی به متقاضیان جهت کمک هزینه لوله کشی و خرید اشتراک گاز نیز اشاره کرد و گفت: تعرفه‌های مرتبط با حق انشعاب مطابق تعرفه شرکت ملی گاز ایران و براساس زیربنای منزل محاسبه و قابل پرداخت است که در این مورد برخی معافیت‌ها برای خانواده‌های شهدا، جانبازان، کمیته امداد و بهزیستی اعمال می‌شود.