ریاست امنیت ملی افغانستان از افزایش حملات انتحاری در شهرهای بزرگ افغانستان خبر داد.

حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست در یک نشست خبری امروز ۲۸ عقرب/آبان گفت که اکنون حملات انتحاری در شهرهای بزرگ به خصوص در کابل ۶۸ درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، طالبان در میدان های جنگ رو در رو در ولایات افغانستان افراد زیادی را از دست داده اند و اکنون برای نشان دادن حضورشان و جنگ تبلیغاتی، حملات شان را در شهرهای بزرگ آغاز کرده اند.

آقای صدیقی همچنین گفت در ۴۵ روز گذشته، در نتیجه “عملیات های موفق” پلیس، ارتش و امنیت ملی افغانستان، حملات راکتی، بمب گذاری ها و حملات مسلحانه در سطح این کشور ۴۵ درصد کاهش یافته است.

او می گوید که اکنون دایره جنگ جبهه ای از ۲۲ ولایت به ۶ ولایت کاهش یافته است.

آقای صدیقی گفت که در دو ماه گذشته تنها ریاست امنیت ملی ۱۵۰ عملیات را راه اندازی کرده که در نتیجه آن بسیاری از فرماندهان طالبان را بازداشت و یا کشته اند.

سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان همچنان یک بار دیگر به اختلافات بین اعضای گروه طالبان “پس از شکست شان در جبهات جنگ” اشاره کرد و گفت که این گروه به سه دسته تقسیم شده اند.

آقای صدیقی گفت که اطلاعات آنها نشان می دهد که مدتی است از حضور و یا عدم حضور ملاعمر در بین طالبان خبری نیست و بسیاری از انتصاب های این گروه را ملا اختر منصور انجام می دهد.

سخنگوی امنیت ملی افغانستان برای مقابله بهتر با حملات مخالفان مسلح، از تدوین استراتژی ملی امنیتی افغانستان در آینده ای نزدیک خبر داد.

او گفت قرار است این طرح تحت رهبری شورای امنیت ملی کشور تدوین شود.

در این طرح قرار است برای فعالیت نیروهای امنیتی، اولویت بندی تهدیدات صورت گیرد و چگونگی استفاده از نیروهای امنیتی مشخص شود، همچنان مطابق نیازهای زمانی به ضرورت های نیروهای امنیتی رسیدگی شود.

آقای صدیقی به تمام مردم این کشور اطمینان داد که نیروهای امنیتی از تمام امکانات و نیروی خود برای تامین امنیت استفاده خواهند کرد.