بازرس ویژه‌ آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) پس از ۱۰ ماه تحقیق، نامه‌ای به کنگره‎ آمریکا فرستاده و گفته که بیش از ۱۵ میلیارد دلار در ۱۱ سال گذشته در افغانستان حیف و میل شده است.


به گزارش سنت نیوز، ان‌بی‌سی نیوز گزارش داده که سیگار در پاسخ به درخواست ۳ نماینده‌ کنگره در سال ۲۰۱۷ میلادی، آغاز به جمع‌آوری اطلاعات در مورد حیف و میل شدن کمک‌های آمریکا برای بازسازی افغانستان کرده است.
۳ نماینده‌ کنگره‌ آمریکا سال گذشته، افغانستان را «سیاه‌چاله» برای پول مالیات‌دهندگان شهروندان آمریکایی نامیده و گفته بودند که مردم آمریکا باید بدانند که پول‌شان در کجا به مصرف می‌رسد.
در همین حال، جان ساپکو، بازرس ویژه‌ آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در بخشی از این نامه، این رقم را تنها بخشی از پول‌های حیف و میل شده در افغانستان گفته است.
سیگار همچنان گفته که بیش از ۴ میلیارد دلار که برای برنامه‌های ثبات به افغانستان کمک شده بود، بر عکس باعث رشد فساد و حمایت از شورشیان شده است.
جان ساپکو در این نامه گفته که مبلغ ۷٫۳ میلیارد دلار برای از بین بردن مواد مخدر برای افغانستان کمک شده بود تا تولیدات و صادرات مواد مخدر را متوقف کند؛ اما به نظر می‌رسد که پول کمک‌شده در این راستا به مصرف نرسیده و تولید تریاک در حال حاضر به بالاترین سطح پس از سال ۲۰۰۲ رسیده است.