رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراوان گفت: خاک سیب و سوران مستعد تولید کاشی و سرامیک است که این امر ظرفیتی برای رونق تولید در سیستان و بلوچستان به شمار می رود.

به گزارش سنت نیوز؛ فرهاد سپاهیبیان کرد: به تازگی خاک منطقه سیب و سوران مورد آزمایش قرار گرفته که طبق نتبجه به دست آمده، می توان به جز آجر، کاشی و سرامیک نیز از خاک آن تولید کرد.
وی افزود:  افراد جویای کار برای راه اندازی کارگاه تولید کاشی و سرامیک  می توانند به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیب و سوران مراجعه کنند تا مجوز های لازم برای راه اندازی خط تولید اخذ شود.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراوان با اشاره به اینکه جنوب شرق چشم انتظار سرمایه گذاری در راستای رونق تولید است، ادامه داد: سرمایه گذاران و متقاضیان کار می توانند خاک منطقه را آزمایش کنند که چه نوعی از سرامیک یا کاشی می توان از آن تولید کرد که هم مرغوب و هم صرفه اقتصادی داشته باشد.
سپاهی تصریح کرد: با توجه به اینکه در همسایگی کشور پاکستان قرار گرفته ایم و این کشور یکی از وارد کنندگان کاشی و سرامیک از ایران به کشور خود است، در راستای درآمد زایی و رونق تولید می توان گام های موثری برداشت.