پس از گذشت چندین ماه از قطعی ارتباط مخابراتی در قسمت هایی از بخش جالق، همچنان این معضل به قوت خود پا برجاست و اقدام موثری جهت رفع این معضل انجام نشده است

به گزارش سنت نیوز؛ مهران محمودی بخشدار جالق ضمن گلایه از زیرساخت های نامناسب ارتباطی و مخابراتی در این بخش، بیان کرد: یکی از وظایف دولت ارائه خدمات مطلوب به مردم به ویژه ایجاد زیر ساخت های مناسب ارتباطی در دولت الکترونیک و هوشمند است.
وی افزود: بسیاری از خدمات توسط اینترنت انجام می شود مانند فروش و توزیع نفت، سیلندر گاز، خرید از فروشگاه، ثبت نام دانش آموزان و شرکت در آزمون ها و استخدامی ها به صورت آنلاین و از طریق اینترنت انجام می شود.
بخشدار بخش جالق ادامه داد: همه این موارد در صورتی به صورت مطلوب انجام خواهد شد که زیر ساخت های مخابراتی در منطقه فراهم شود اما زمانی که بستر مناسب در این منطقه وجود ندارد چگونه از طریق سیستم ارتباطی به مردم خدمات ارائه کرد.