مدیرعامل بیمه معلم گفت: خسارت مالی فوت چهار دانش آموز پیش دبستانی حادثه آذر ماه آتش سوزی یک مدرسه در زاهدان، پیش از صدور حکم دادگاه، به عنوان بیمه حوادث و بیمه مسئولیت مقصران، به خانواده آنان پرداخت شد.

به گزارش سنت نیوز، مدیرعامل بیمه معلم گفت: خسارت مالی فوت چهار دانش آموز پیش دبستانی حادثه آذر ماه آتش سوزی یک مدرسه در زاهدان، پیش از صدور حکم دادگاه، به عنوان بیمه حوادث و بیمه مسئولیت مقصران، به خانواده آنان پرداخت شد.
عوامل آموزشی حادثه زاهدان ۵ تا ۴۵ درصد مقصر شناخته شدند:
معاون فنی اشخاص بیمه معلم نیز در این نشست خبری با بیان جزییاتی از حادثه ۲۷ آذر یک واحد آموزشی در شهر زاهدان که طی آن ۴ کودک پیش دبستانی در حادثه آتش سوزی جان باختند گفت : بر اساس رای دادگاه بدوی، تعدادی از عوامل اداری و آموزشی آموزش و پرورش بین ۵تا ۴۵ درصد مقصر شناخته شدند.
وی ادامه داد: قبل از صدور رای دادگاه، بیمه معلم در وجه خانواده هر یک از کودکان فوت شده چکی به مبلغ یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون ریال صادر کرد که ۷۰ میلیون ریال بابت غرامت فوت و بقیه مربوط به بیمه مسئولیت افراد مقصر شناخته شده جهت پیشگیری از زندانی شدن آنان بود.