با تلاش نمایندگان استان، مسئولین کشوری به استان می آیند تا نقاط ضعف و کمبود ها را ببینند و فکر ی به حال این استان غنی اما مظلوم نمایند. در سفر دکتر قالیباف به استان، نقاط ضعف به درستی به ایشان نشان داده شد. مردم استان با ایشان درد دل های جالبی کردند. ما امید داریم که این سفرها نتیجه مطلوبی داشته باشد. اما باعث تاسف است که برخی از افراد ایرانی و فراری خارج نشین که با پول کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس برای خود رسانه ای دست و پا کرده اند، مطالبی را می گویند که پشت این مطالب اهداف شومی نهفته است.

به گزارش سنت نیوز؛ با تلاش نمایندگان استان، مسئولین کشوری به استان می آیند تا نقاط ضعف و کمبود ها را ببینند و فکر ی به حال این استان غنی اما مظلوم نمایند. در سفر دکتر قالیباف به استان، نقاط ضعف به درستی به ایشان نشان داده شد. مردم استان با ایشان درد دل های جالبی کردند. ما امید داریم که این سفرها نتیجه مطلوبی داشته باشد. اما باعث تاسف است که برخی از افراد ایرانی و فراری خارج نشین که با پول کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس برای خود رسانه ای دست و پا کرده اند، مطالبی را می گویند که پشت این مطالب اهداف شومی نهفته است.
این افراد در مطالبی عنوان می کنند این استان دیده نمی شود، اما حال که یک مسئول رده بالای کشوری می آید و می خواهند تغییراتی ایجاد کنند، می گویند برای نمایش آمده و تبلیغات منفی انجام میدهند.
در موارد دیگر عنوان می کنند که در نیروهای مسلح نیروهای بومی استفاده نمی شود، اما وقتی یک نیروی بومی به خدمت گرفته می شود و یا شهید می شود انگ مزدور بودن به آن ها می زنند.
در کل تنها کار این افراد با رسانه هایشان این است که مردم را ناامید و بدبین کنند تا جایی که ناامنی راه بیندازند. اما مردم این استان مظلوم هیچ گاه به این حرف ها اهمیتی نمی دهند زیرا این افراد و رسانه ها را شناخته اند و می دانند نه دین دارند و نه آزاده اند.

استان سیستان و بلوچستان را آباد خواهیم کرد.ان شاالله

سعید کاشانی عضو کوچک این استان پهناور