مدیر امور توزیع برق راسک و سرباز در جنوب سیستان‌وبلوچستان گفت: پروژه اصلاح و بازسازی خط ۲۰ کیلو ولت برق شهر راسک با اعتباری حدود ۴۴۰ میلیون تومان انجام شد

به گزارش سنت نیوز؛ محمد رئیسی اظهارداشت: این پروژه با حجم بیش‌از سه کیلومتر در خیابان امام خمینی این شهر با هدف تفکیک بار شهری و جداسازی خطوط شهری و روستایی اجرا شد.

وی افزود: اصلاح شبکه تک مداره به ۲مداره از سیم نمره ۵۰ به ۱۲۰ و رفع کانون خطر از جمله اقدامات انجام شده در این پروژه است.

مدیر امور توزیع برق  راسک و سرباز بیان کرد: اصلاح و نوسازی شبکه برق، اضافه کردن ترانس جدید، تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار از جمله اقداماتی است که در این شهر انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: مناطقی که دچار مشکل برق هستند همواره رصد و شناسایی شده و در خصوص بهبود شرایط آنها به قید اولویت برنامه‌ریزی و اقدام عملیاتی انجام می‌شود.