شورشیان داعش دست کم ۴۶ عضو یک قبیله سنی را که علیه آنان تفنگ به دست گرفته بودند، در استان “الانبار” در غرب عراق، کشتند.

به گزارش سنت نیوز به نقل از rfi، یکی از مسئولان محلی گفت که گروه جهادی سنی، هفته پیش شهر “حیط” را این استان زیر کنترل خود درآورده بود.
این خبر توسط یک پزشک بیمارستان “حیط” تأیید شد.

این گروه جهادی که از آغاز سال جاری در منطقه “النبار” حضور دارد، از ماه ژوئن بدین سو مناطق دیگری را به دست آورده است و می خواهد با کشتارها، اعضای قبیله‌های سنی را که مسلحانه با آنها درگیر می شوند بترساند.

عکس هائی که از این قتل‌ها گرفته می شوند به سرعت روی تویتر پخش می‌گردند؛ در یکی از آنها بیش از ٣٠ مرد را می‌بینیم که در برابر چشمان کودکان و نوجوانان بر روی زمین یک کوچه قرار داده شده اند و زمین پر از خون است. دست‌های آنان بسته است، پا برهنه هستند و چشمانشان را با باند پوشانده‌اند.

پیشرفت های تازه اعضای داعش در”الانبار” بیم کنترل همه این استان را به وجود آورده که در مرز سوریه و نزدیک به بغداد قرار دارد.