شمس الدین سرودی از برترین خوانندگان مذهبی اهل سنت می باشد که اناشید وی علاقه مندان زیادی را جلب نموده است. در این مطلب نخستین آلبوم وی، تقدیم تان می گردد. «نور» عنوان این آلبوم انتخاب شده است.

به گزارش سنت نیوز، شمس الدین سرودی از برترین خوانندگان مذهبی اهل سنت می باشد که اناشید وی علاقه مندان زیادی را جلب نموده است. در این مطلب نخستین آلبوم وی، تقدیم تان می گردد. «نور» عنوان این آلبوم انتخاب شده است.
دو قطعه از قطعات این آلبوم، چون با موسیقی آمیخته شده بودند، از ارسال آن ها صرف نظر نموده و ۱۲ آیتم دیگر را برایتان در یک فایل فشرده آماده ی دریافت نموده ام.
در برخی از قطعات آلبوم نور، ناجی سهمویی با آقای سرودی همکاری کرده است و عمر کمالی نیز شاعر برخی از قطعات این آلبوم بوده است.