به گزارش سنت نیوز، شمس الدین سرودی         ردیف مطلع نشید فرمت حجم کیفیت لینک دانلود ۱ ای برادر جان به شعرم گوش کن MP3 ۷ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید اینجا کلیک کنید… ۲ ای وطن ای مادر تاریخ ساز MP3 ۶ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید […]

به گزارش سنت نیوز،

شمس الدین سرودی

 

 

 

 

ردیف مطلع نشید فرمت حجم کیفیت لینک دانلود
۱ ای برادر جان به شعرم گوش کن MP3 ۷ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید اینجا کلیک کنید…
۲ ای وطن ای مادر تاریخ ساز MP3 ۶ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید اینجا کلیک کنید…
۳ بخواب آرام ای کودک MP3 ۱۰ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید اینجا کلیک کنید…
۴ خدایا خسته زین دنیای پستم MP3 ۸ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید اینجا کلیک کنید…
۵ جوان تا کی چنین مدهوش و مستی MP3 ۹ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید اینجا کلیک کنید…
۶ ای دختر بوبکر و ای یار وفادار رسول MP3 ۴ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید اینجا کلیک کنید…
۷ شتابان رخت خود بستی (عروج آسمانی) MP3 ۴ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید اینجا کلیک کنید…
۸ عمر یار وفادار رسول است MP3 ۸ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید اینجا کلیک کنید…
۹ دست در دست به گرمی  و صداقت بنهیم MP3 ۸ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید اینجا کلیک کنید…
۱۰ غریبی غربت شام و یمن نیست MP3 ۱۰ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید اینجا کلیک کنید…
۱۱ فریاد امت امتی هرروز و شب ورد تو بود Mp3 ۴ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید اینجا کلیک کنید …
۱۲ چه قشنگه بربگردیم به گذشته به قدیما Mp3 ۶ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید اینجا کلیک کنید …
۱۳ یارب خدایا درگذر از اینهمه بذر و گناه Mp3 ۶ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید اینجا کلیک کنید …
۱۴ مسلمان تا به کی ساز جدایی Mp3 ۱۰ مگابایت عالی … برای دانلود این نشید اینجا کلیک کنید …

 

 

ردیف عنوان نشید حجم لینک دانلود
۱ داغ هجر ۱۲ مگابایت برای دانلود کلیک کنید
۲ ای خداوند ذوالجلال ۹ مگابایت برای دانلود کلیک کنید
۳ چشم خائنان ۹ مگابایت برای دانلود کلیک کنید
۴ ز آوای قرآن ۷ مگابایت برای دانلود کلیک کنید
۵ مناجات ۹ مگابایت برای دانلود کلیک کنید
۶ شاه جوانان بهشت ۹ مگابایت برای دانلود کلیک کنید
۷ هنگامه وصال ۹ مگابایت برای دانلود کلیک کنید
۸ ماه تسکین دل ۶ مگابایت برای دانلود کلیک کنید
۹ پیشگاه دوست ۷ مگابایت برای دانلود کلیک کنید