به گفتۀ مقام‌ها، شمار تلفات برخاسته از انفجار مهیب در کابل به بیش از ۸۰ کشته و بیش از ۴۰۰ زخمی رسیده است.

به گزارش سنت نیوز، شهر کابل پنجمین روز ماه رمضان را با رویداد بزرگ و خون باری آغاز کرد که در آن بیش از ۸۰ تن جان باختند و بیش از ۴۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

این رویداد که ساعت هشت و بیست و دو دقیقه رخ داد، برخاسته از انفجار یک موتر تانکر آب پر از مواد منفجره بود و در یک لحظه همه چیز را در برابر سفارت آلمان در کابل دگرگون ساخت.

منابع می‌گویند که در این تانکر یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرام مواد منفجره جاسازی شده بود.

این انفجار به اندازه یی نیرومند بود که تا شعاع  چند صد متر را ویران کرده است، سفارت آلمان در کابل و شرکت مخابراتی روشن بیشتر آسیب دیده اند.

در این رویداد حتا سه ساعت پس از این حمله روند انتقال زخمیان و جسدها ادامه داشت.

نیروهای خارجی هم از هوا و هم از زمین محل رویداد را زیر نظارت دارند، ماموریت حمایت قاطع در خبرنامه یی می گوید که این تانکر می خواست به بخش های مهم و به شدت محافظت شده داخل شود، اما سربازان پولیس مانع داخل شدن این موتر شدند و انتحار کننده مواد این موتر را منفجر ساخت.

در بخش محافظت شده نهادهای بسیار مهم مانند، سفارت های، آلمان، هند، جاپان، ایالات متحد امریکا و فرماندهی نیروهای ماموریت پشتیبانی قاطع موقعیت دارند.

این یکی از مرگ بار ترین حمله در سال روان در کابل بوده است.

هر چند چهار ساعت پس از این رویداد رفت و آمد ها در بخشی از جادهء وزیر محمد اکبر خان به حالت عادی بر می گردد، اما هنوز زود است که کابل و این بخشی از کابل به حالت عادی برگردد.