احمدعلی موهبتی گفت: چند فرد مظنون در رابطه با کیک های آلوده دستگیر شده اند که دستگاه های امنیتی هم در حال بررسی دقیق موضوع هستند.

به گزارش سنت نیوز، احمدعلی موهبتی افزود: در بررسی و تحقیقات به عمل آمده مشخص شده که این کیک ها از مبداء کارخانه هیچ گونه آلودگی نداشته اند و در شبکه رسمی توزیع هم مورد مشکوکی مشاهده نشده است.
وی تاکید کرد: اما افرادی با تهیه مقداری از این کیک ها اقدام به آلوده کردن به وسیله قرص کرده اند که در برخی از نقاط مختلف کشور و استان سیستان وبلوچستان نیز این مورد مشاهده شده است.
استاندار سیستان وبلوچستان افزود: آنچه مسلم است این می باشد که جاگذاری قرص داخل این کیک ها عمدی بوده اما هیچ اطلاع دقیقی از علت و انگیزه آن نداریم که در همین رابطه نیز چند مظنون توسط دستگاه های امنیتی دستگیر شده و در حال بازجویی از آنها هستند.
وی تاکید کرد: این موضوع به قید فوریت از تمام زوایا در حال رسیدگی است ولی در حال حاضر و تا تکمیل پرونده اطلاعات دیگری وجود ندارد و شهروندان نیز به شایعات منتشر شده در فضای مجازی استناد نکرده و اخبار این قبیل موارد را تنها از طریق رسانه های موثق و رسمی دریافت کنند.