عمران خان و حزب تحت رهبری وی با بیان اینکه در انتخابات پاکستان تقلب صورت گرفته است با برگزاری تجمعات بزرگ سیاسی در شهرهای مختلف پاکستان، خواستار استعفای نواز شریف از سمت نخست وزیری این کشور می باشد.

به گزارش سنت نیوز به نقل از تعلیم وب، به دنبال بروز ازدحام در تجمع حزب مخالف در پاکستان، ۷ تن کشته و ۴۲ تن دیگر مجروح شدند.
این حادثه در شهر مولتان پاکستان و در تجمع حزب جنبش عدالت به رهبری عمران خان اتفاق افتاد.

n00054569-b
خبر میرسد که اوضاع برخی از مجروحان وخیم است.
به دنبال این حادثه عمران خان حکومت پاکستان را متهم به عدم اخذ تدابیر لازم در راستای تامین امنیت این تجمع کرد.
عمران خان و حزب تحت رهبری وی با بیان اینکه در انتخابات پاکستان تقلب صورت گرفته است با برگزاری تجمعات بزرگ سیاسی در شهرهای مختلف پاکستان، خواستار استعفای نواز شریف از سمت نخست وزیری این کشور می باشد.