دولت میانمار تنها یک روز پس از اعطای حق رای موقتی به روهینجا‌ها، به دنبال تظاهرات ملی گرایان بودائی این کشور، این حق را پس گرفت.

به گزارش سنت نیوز، دولت میانمار تنها یک روز پس از اعطای حق رای موقتی به روهینجا‌ها، به دنبال تظاهرات ملی گرایان بودائی این کشور، این حق را پس گرفت.

به گزارش سی ان ان، صدها هزار روهینجایی اوراق هویتی موقتی دارند که به آنها کارت‌های سفید گفته می‌شود. براساس لایحه‌ای که به اجرا درآمد قرار بود دارندگان کارت‌های سفید بتوانند در رفراندوم قانون اساسی شرکت کنند. این اعلام اعتراض‌های گسترده راهبان بودایی را به دنبال داشت.

این راهبان با حضور در خیابان‌ها خواستار لغو این دستور شدند. حدود ۳ / ۱ میلیون مسلمان روهینجا در میانمار که اکثر جمعیتش را بوداییان تشکیل می‌دهند، ساکن هستند.

منبع: انوار وب