محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حکمی مهرداد عرب‌اول را به سمت رئیس سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان منصوب کرد.

 به گزارش سنت نیوز؛ مهرداد عرب‌اول پیش از این به عنوان معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت داشت.

رئیس گروه اموراجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مسئول گروه تلفیق معاونت برنامه ریزی استانداری، کارشناس آمایش استان و مدرس دانشگاه از دیگر سوابق کاری دکتر عرب‌اول است.
پیش از این غلامرضا مالکی شجاع ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان را بر عهده داشت که اینک به افتخار بازنشستگی نائل آمده است.