دکتر فاضلی، منتخب مردم سراوان در مجلس یازدهم شورای اسلامی نیز از راه اندازی فراکسیون شهرهای محروم در مجلس آینده خبر داد

به گزارش سنت نیوز، دکتر فاضلی، منتخب مردم سراوان در مجلس یازدهم شورای اسلامی نیز از راه اندازی فراکسیون شهرهای محروم در مجلس آینده خبر داد و گفت: این فراکسیون شامل حدود ۱۲۰ نماینده شهرستان های محروم از سراسر کشور است و قرار است تا مسایل مربوط به محرومیت را در کشور پیگیری کند.
وی افزود: قرار شد در این فراکسیون که شامل نمایندگان شهرهای کوچک و کمتر توسعه یافته است مسائل برای پیشرفت و توسعه شهرها و کشور به صورت هماهنگ پیگیری شود.
منتخب مردم سراوان در مجلس یازدهم شورای اسلامی همچنین در رابطه با سایر پیگیری‌های صورت گرفته گفت: امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با همکاری سایر نمایندگان استان، مسائل مهم بهداشتی از جمله تامین زیرساخت‌های پزشکی و بیمارستانی برای مقابله با ویروس کرونا و هم‌چنین مسأله آب شرب را پیگیری و حل کنیم.