رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی از پیشنهادی برای حضور یکی از نمایندگان اهل سنت در بین کاندیداهای انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبر داد

به گزارش سنت نیوز، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی از پیشنهادی برای حضور یکی از نمایندگان اهل سنت در بینکاندیداهای انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه صبح سه‌شنبه فراکسیونامید درباره انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس یکی از گزینه ها این بود که برای همه پستهای هیئت‌ رئیسه  کاندیدا معرفی کنیم. به عنوان رئیس فراکسیون اهل سنت پیشنهادی را مطرحنمودم که در انتخابات هیئت رئیسه جدید از اهل سنت و بانوان کاندیدا داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه احتمالاً اعضای فراکسیون مستقلین ممکن است کاندیدای اهل سنت در هیئت رئیسه داشتهباشند لازم است اجماع بین نمایندگان اهل سنت از فراکسیون‌های مختلف مجلس صورت گیرد تا نهایتاً درباره کاندیدایاهل سنت به گزینه واحد برسیم تا شانس رای آوری با اجماع اعضای فراکسیونهای مختلف باشد و امیدواریم همکاران ما درفراکسیونهای امید، مستقلین و پیروان ولایت در رای به حضور نماینده اهل سنت در هیات رئیسه کمک کنند چون ایناقدام در شرایط کنونی کشور به همدلی و همگرایی در کشور یاری خواهد رساند.

رحیمی جهان آبادی در پایان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم چنانچه هیئت‌رئیسه مجلس ترکیبی از تنوع فکری و سیاسی،مذهبی و جنسیتی جامعه باشد، مدیریت و اداره مجلس راحت‌تر و مردمی‌تر انجام خواهد شد و این امر به مشارکت بیشترنمایندگان در فعالیتهای مختلف مجلس، خواهد انجامید.