رساله دکتری دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان، احسان نامدار جویمی در جشنواره پایان نامه های برتر، حائز کسب رتبه برتر شد.

به گزارش سنت نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، رساله دکتری احسان نامدار جویمی با عنوان “الگوی توسعه التزام سرمایه انسانی، برگرفته از قرآن و عترت” در محور پایان نامه‌های دانشگاهی ارائه و پس از طی مراحل داوری، مورد تایید کمیته ی داوران جشنواره قرار گرفته و برگزیده‌ی نهایی شده است.

دکتر سید علیقلی روشن و دکتر نور محمد یعقوبی اساتید راهنمای اول و دوم احسان نامدار بوده اند.