کارشناس حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان گفت: در راستای حفاظت از انفال و عرصه‌های ملی هزار و ۷۲۱ هکتار از اراضی ملی این استان رفع تصرف شد.

به گزارش سنت نیوز، آرش موقری نیا کارشناس حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان گفت: این رفع تصرفات در قالب ۵۹ فقره در شهرستان‌های مختلف سیستان و بلوچستان بوده است که در طول سال گذشته رفع تصرف شده است.

کارشناس حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان ارزش تصرفات این پرونده‌ها را ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: عزم و اراده مجموعه منابع طبیعی و دستگاه قضایی مقابله با پدیده زمین خواری و برخورد قانونی با سو استفاده کنندگان از عرصه‌های ملی است.

او از مردم خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، تخریب و تصرف اراضی ملی فورا مراتب را به یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان‌های سیستان و بلوچستان اطلاع دهند.