استاندار سیستان و بلوچستان گفت: روستاهای بالای ۱۰ خانوار و روستاهای در مسیر خطوط برق، با اولویت برق رسانی می شود.

به گزارش سنت نیوز؛ منطقه سیستان و بلوچستان احمدعلی موهبتی با دکتر متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر کشور در محل این شرکت دیدار و پیرامون مسایل و مشکلات بخش برق در سیستان و بلوچستان گفتگو کرد.
 
وی گفت: دراین دیدارمقرر شد روستاهای بالای ۱۰ خانوار و  روستاهای در مسیر خطوط برق، با اولویت در دستور کار برق رسانی قرار گیرند.
استاندارسیستان وبلوچستان، با بیان اهمیت زیرساخت ها در ماندگاری  و اشتغال و رفاه مردم در روستاها، آن را از ضرورت های اصلی منطقه بر شمرد وافزود: وظیفه دولت در ایجاد بستر معیشت و رفاه مردم،تامین زیرساخت ها در حقیقت سرمایه گذاری در راستای خدمت رسانی خوب و بهبود حاکمیت نظام است.
 
موهبتی با اشاره به همراهی مردم در اجرای طرح ها، این همدلی و همکاری مردم و دولت در منطقه را از نعمت های خداوند دانست و خواهان همکاری دستگاه های دولتی در جهت ارایه خدمات مطلوب و شایسته به مردم شد.
 
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای خطوط برق صادراتی به استان ها و مناطق همجوار استان ادامه داد: در کشورهای افغانستان و پاکستان، اجرا و تحقق این پروژه ها،علاوه بر توسعه اقتصادی استان، از مولفه های تقویت جایگاه ژئواکونومیک و  همگرایی و همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای کشورمی باشد.
 
استاندار تصریح کرد: هر هزینه و سرمایه گذاری در راستای توسعه استان های همجوار در کشورهای همسایه، به منزله توسعه سیاسی و اقتصادی کشور است.
 
موهبتی خاطرنشان کرد: تبادل خدمات زیربنایی در منطقه علاوه بر ارز آوری برای کشور و ایجاد اشتغال برای مردم استان،  تحکیم روابط دو و چند جانبه با کشورهای همسایه نیزموجب تقویت قدرت کشور و کوتاه شدن دست بیگانگان و ناامیدی و شکست دشمنان در  تهدید امنیت مرزهای شرقی و کشور خواهد بود.
 
مدیرعامل توانیر هم در این دیدار گفت: اقدامات لازم را برای آغاز پروژه های برقرسانی به زرنج  افغانستان و گوادر پاکستان در سفر رییس جمهور به سیستان و بلوچستان، به عمل خواهد آمد.