همه روستاهای بالای ۱۰ خانوار شهرستان سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان تا پایان سال برق دار می شوند.


به گزارش سنت نیوز، مجری طرح برقرسانی به روستاهای کشور گفت: طرح برق رسانی به ۴ روستا در مناطق کوهستاتی شهرستان سرباز با اعتبار بیش از ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.
علی چهل امیرانی افزود : با راه اندازی ۶ کیلومتر شبکه برق و نصب ۶ دستگاه ترانسفورماتور در چهار روستا بیش از ۷۰ خانوار از نعمت برق بهره مند شدند.
همچنین رخشانی مدیر عامل شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان گفت : برق رسانی به ۱۲ روستای بدون برق این شهرستان تا پایان سال انجام شود.