رییس جمهور افغانستان می‌گوید که خواستار تبدیل‌شدن افغانستان به یک کشور صادراتی است.

به گزارش سنت نیوز به نقل از خامه پرس؛

اشرف غنی احمدز، که روز گذشته در مجمع تاجران و سرمایه‌گذاران چین و افغانستان صحبت می‌کرد اطمینان داد که ارتباط میان اتاق‌های تجارت افغانستان و چین در خصوص گسترش روابط بازرگانی و صنعتی مفید و موثر خواهد بود.

آقای غنی هم‌چنان افزود:” هدف ما این است که افغانستان را به یک کشور صادراتی مبدل سازیم و می‌خواهم یک قرارداد میان دولت و سکتور خصوصی، که بر مبنای اعتماد و تعامل دوام‌دار استوار باشد، ایجاد گردد”.

رییس جمهور غنی در این نشست تاکید کرد که زمان واردات غیر قانونی گذشته‌است و هرکسی که بخواهد در افغانستان دست به تجارت غیر قانونی بزند، جواز فعالیتش گرفته خواهد شد.

این حالی‌ست که بر بنیاد یک گزارش نشر شده از سوی بانک جهانی، افغانستان هفتمین کشور با بدترین‌محیط سرمایه‌گذاری در جهان و نخستین‌کشور در آسیا شناخته شد.

رییس جمهور تصریح کرد که خواستار تغییر حالت فعلی افغانستان است و می‌خواهد با احیای دوبارۀ راه ابریشیم، افغانستان به مرکز اتصال آسیای جنوبی و آسیای میانه تبدیل شود.

ساخت دوبارۀ راۀ باستانی ابریشم از طریق واخان بدخشان یکی از موردهایی بود که رییس جمهور غنی در سفرش پی‌هم به آن تاکید کرد.