داود شهرکی در حکمی از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس سازمان صمت سیستان و بلوچستان منصوب شد

به گزارش سنت نیوز،  در بخشی از این حکم خطاب به داود شهرکی آمده است: انتظار است بر اساس وظایف و تکالیف ابلاغی، نسبت به برنامه‌ریزی و طراحی شیوه‌های روز آمد، بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی نیروی انسانی و ساماندهی امکانات و ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق اهداف سازمانی اقدام شود.

ایجاد تحرک و پویایی در نهادهای صنعتی، معدنی و تجاری از طریق ارتقا دانش فنی، تعامل و همکاری مناسب با تشکل‌های تخصصی غیر دولتی و مردم نهاد، شناسایی و ساماندهی واحدها و طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری منطقه، ارتقا نظام مهندسی صنعتی و معدن برای تولید صادرات محور با هدف افزایش توان ارز آوری مورد تاکید است.

بدیهی است هماهنگی و تعامل مناسب با دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی، هماهنگ سازی و تقویت تشکل‌های تخصصی غیردولتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و نظارت موثر بر فعالیت‌های اقتصادی  دستیابی به اهداف تعیین شده را بیش از پیش محقق خواهد ساخت.

امید است با تکیه بر اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات و با برنامه‌ریزی و نظارت صحیح و اتخاذ تصمیم اصولی و به هنگام در جهت ایفای وظایف اقدام شود.