به مناسبت ماه مبارک رمضان تعدادی از بهترین تواشیح های موجود در ارشیو خود را با امکان دانلود برای شما عزیزان قرار داده ام با امید به اینکه مورد رضایتتان قرار گیرد

به گزارش سنت نیوز، به مناسبت ماه مبارک رمضان تعدادی از بهترین تواشیح های موجود در ارشیو خود را با امکان دانلود برای شما عزیزان قرار داده ام با امید به اینکه مورد رضایتتان قرار گیرد.

۱- تواشیح بسیار زیبای (طلع البدرعلینا)

۲- تواشیح بسیار زیبای  (محمد یا محمد)

۳- تواشیح بسیار زیبای  (یا نبی سلام عیلک)

۴- تواشیح بسیار ریبای  (تبارک الرحمن)

۵- تواشیح بسیار زیبای  (رحمن یا رحمن)

۶- تواشیح بسیار زیبای  ( الهی یا متعالی)

۷- تواشیح بسیار زیبای  ( اصلی علیک)

۸- تواشیح بسیار زیبای  (الهی،سیدی،ربی)

۹- تواشیح بسیار زیبای   (یا ما کان)

۱۰-تواشیح بسیار زیبای  (للحرم)

۱۱- ابتهال یبای “حب الحسین(ع)“، باصدای جاودان استاد طه الفشنی              

۱۲– قصیده دلنشین “وقفت علی القبور…” با صدای استاد مشاری  

۱۳- تواشیح زیبای “لبیک یا رب الامم“، با صدای سلملن ملا                      

۱۴- تواشیح زیبای “حنینی (یا اله العالمین)“، باصدای مشاری بن راشد العفاسی    

۱۵- تواشیح زیبای” یا ربنا“، با صدای مشاری بن راشد العفاسی

۱۶- تواشیح زیبای “یا الله“، باصدای دلنشین استاد مشاری                         

۱۷- تواشیح زیبای “یا بلادی“، با صداری استاد مشاری

۱۸- تواشیح زیبای “یا سروری“، با صدای استاد مشاری

۱۹- تواسیح زیبای “قف بالخضوع“، با صدای استاد مشاری

۲۰- تواشیح زیبای “ابا الانبیا“، با صدای استاد مشاری

۲۱- تواشیح زیبای “الا یا حامل الوزرالثقیل“، با صدای محمد العزاوی

۲۲- تواشیح زیبای “الله الله” باصدای امین حم