سازمان نجات کودکان وضعیت کودکان آسیب‌پذیر در افغانستان را “نگران‌کننده” خوانده و گفته حفاظت از حقوق آنها نیاز به توجه جدی‌تری دارد.

به گزارش سنت نیوز به نقل از بی بی سی؛ مسئولان این سازمان در آستانه روز جهانی کودک (۲۰ نوامبر) در مراسمی در کابل این موضوع را عنوان کردند.

کودکان از قربانیان اصلی خشونت‌های مسلحانه به‌ویژه بمبگذاری‌ها در افغانستان دانسته می‌شوند و علاوه برآن، تعداد زیادی از کودکان به دلیل نداشت سرپرست و فقر، از حقوق خود محروم شده‎اند.

کار شاقه در خیابانها، محرومیت از آموزش، خدمات بهداشتی و اجتماعی، از مشکلات عمده آنها است.

وحیده پیکان از سخنگویان سازمان نجات کودکان گفت که کودکان در افغانستان هدف انواع خشونت‌های خانوادگی، اجتماعی و رفتارهای کودک آزارانه قرار می‌گیرند، ولی در دولتی نهاد مشخصی نیست که به صورت جدی به حمایت از کودکان بپردازد.

سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق افغانستان هم در این مراسم سخنرانی و بر حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد

هرچند دولت فراهم شدن زمینه آموزش برای میلیونها کودک در مدارس را یکی از بزرگترین دستاوردهای خود در سیزده سال اخیر می‌داند، اما خانم پیکان گفت که باید نهاد مشخصی وجود داشته باشد که از کودکانی حمایت کند که از حقوق خود محروم شده‎اند.

نهاهای مدافع حقوق کودکان در افغانستان هر ساله به مناسبت روز جهانی کودکان و سایر مناسبت‌ها تبلیغات گسترده‌ای را برای جلب توجه جامعه و دولت برای حمایت از این قشر آسیب‌پذیر به راه می‌اندازند.

مجمع سازمان ملل در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ با تصویب اعلامیه جهانی کودک، بیستم نوامبر را به عنوان روز جهانی کودک نامگذاری کرد و در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹ با تصویب کنوانسیون حقوق کودک، بر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان تاکید کرد.

دولتهایی که آن را امضا کرده‌اند، موظف به اجرای محتوای این کنوانسیون هستند و کمیته حقوق کودک سازمان ملل شکایت‌های راجع به آن را دریافت و بررسی می‌کند.