سازمان همکاری اسلامی از کشورهای عضو این سازمان،موسسه های تحقیقاتی و دانشمندان مسلمان خواست تا تلاش های لازم را برای تولید واکسن کرونا انجام دهند

به گزارش سنت نیوز به نقل از «عرب نیوز»،سازمان همکاری اسلامی از کشورهای عضو این سازمان،موسسه های تحقیقاتی و دانشمندان مسلمان خواست تا هماهنگی های لازم را در تلاش برای تولید واکسن کرونا با یکدیگر به عمل بیاورند.

دکتر «یوسف العثمین»،دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در این باره گفت:جهان اسلام نباید منتظر باشد تا دیگر کشورها در سراسر جهان درمانی برای بیماری کرونا و مقابله با این بحران جهانی پیدا کنند.

وی تأکید کرد که نسبت به نوآوری ، ظرفیت های تولید و کادر انسانی در جهان اسلام اطمینان و اعتماد کامل دارد.

دبیر کل سازمان همکاری اسلامی همچنین گفت: این سازمان همه تلاش خود را برای کاهش سرعت شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان انجام خواهد داد.

سازمان همکاری اسلامی دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که دارای ۵۷ عضو از کشورهای اسلامی در سراسر جهان است.

ویروس کرونا که اولین بار در «ووهان» چین شما زیادی از افراد را به این بیماری مهلک مبتلا کرد اکنون حداقل به ۱۸۸ کشور جهان رسیده و موجب مرگ و میر تعداد زیادی از انسان ها در سراسر جهان شده است.