معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: استان سیستان و بلوچستان از لحاظ نیروی انسانی شرایط فوق‌العاده‌ای دارد

به گزارش سنت نیوز، سورنا ستاری اظهار داشت: در حوزه جنوب این استان با کمک نیروهای جوان در شهرستان چابهار مراکز علم و فناوری‌ این منطقه توسعه مناسبی پیدا کرده است.

وی بیان کرد: در حوزه شمال سیستان و بلوچستان بویژه شهرهای زاهدان، زابل و زهک دارای نیروی انسانی کارآمدی هستند که این امر اتفاقات مناسبی را در بخش علم و فناوری رقم زده است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری تصریح کرد: دانشگاه های فعال و مناسبی در سیستان و بلوچستان وجود دارد که در حوزه علم و فناوری این استان نقش مهمی دارند.

وی ادامه داد: برنامه‌ های خوبی برای شهرستان سراوان در نظر داریم که به زودی انجام خواهد شد.

ستاری با بیان اینکه توسعه مناسبی در حوزه علم و فناوری و مراکز نوآوری سیستان و بلوچستان ایجاد شده است گفت: به همت جوانان این استان شاهد پیشرفت و آبادانی این منطقه خواهیم بود.