رئیس کمیته خدمات نظامی سنای ایالات متحده می گوید: افغانستان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی پیشرفت های زیادی داشته اما هنوز هم به کمک های جامعه بین المللی نیازمند است.

به گزارش سنت نیوز به نقل از خبرگزاری آوا، این سناتور امریکایی افزود: آغاز کار حکومت وحدت ملی در افغانستان امیدوار کننده است، زیرا در نخستین روز های کاری حکومت جدید توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده و ناتو امضا شد و رسیدگی به قضیۀ کابل بانک از سر گرفته شد.
کارل لیفین، رئیس کمیته خدمات نظامی سنای ایالات متحده گفت: اولین عملکرد های حکومت جدید در افغانستان مایۀ امیدواری برای آیندۀ بهتر افغانستان است، زیرا به عقیده وی، رهبران حکومت وحدت ملی، نه به آجندای گروه گرایی و فرقه گرایی، بلکه به عمران افغانستان تمرکز کرده اند.
لیفین در نشستی در انستیتیوت صلح ایالات متحده گفت: هدف اصلی ماموریت امریکا در افغانستان، تقویت قوای امنیتی کشور است تا از مردم حراست کنند.
وی تصریح کرد: این انکشاف “بدترین کابوس برای طالبان است.”

n00100480-b

بعد از آغاز کار حکومت جدید، گروه طالبان حملات شان را در نقاط مختلف کشور افزایش داده اند. در دو هفته گذشته، شهر کابل به تنهایی، شاهد هفت حمله گروه طالبان بود.
لیفین خاطر نشان کرد: نیرو های افغانستان بالاتر از توقع نظامیان امریکایی، به پیشرفت های قابل ملاحظه دست یافته اند.
سناتور لیفین افزود: قوای امنیتی افغانستان موفقانه به حملات طالبان پاسخ داده اند، امینت دو دور انتخابات را تامین کردند. طالبان تهدید کردند تا از انتقال صلح آمیز قدرت جلوگیری کند، ولی به گونه چشمگیری ناکام ماندند.
این سناتور دموکرات خاطر نشان کرد: بعد از سال ۲۰۱۶، مسوولین نظامی امریکا مستقر در افغانستان باید اوضاع کشور را ارزیابی کنند و با در نظر داشت وضیعت امنیتی، پیشنهادات شان را به رئیس جمهور امریکا ارائه کند.
لیفین گفت: ایالات متحده و شرکای بین المللی آن در افغانستان دست آورد های فروانی داشته و این پیشرفت ها باید درک شود، در غیر آن، آنچه به دست آمده است، ممکن از دست برود.
به گزارش آوا به نقل از صدای امریکا، به گفته‎ی لیفین، ایالات متحده و شرکای بین المللی آن تلاش دارند تا افغانستان بار دیگر به لانۀ امن دهشت افکنان مبدل نشود.
حکومت افغانستان به تازگی اعلام کرد که در چند ماه گذشته اقتصاد افغانستان به دلیل بُن بست انتخابات ریاست جمهوری بیش از پنج میلیارد دالر متضرر شده و اقتصاد کشور در وضیعت بد قرار دارد.
این در حالی است که سناتور امریکایی ابراز داشته است که وضعیت اقتصادی افغانستان در مقایسه با زمان طالبان به مراتب بهتر شده است. با اینحال او تاکید دارد که برای تداوم و خودکفایی اقتصادی، افغانستان برای چندین سال نیاز به کمک های ایالات متحده و سایر شرکای بین المللی دارد.