عبدالرب رسول سیاف یکی از چهره های پرنفوذ جهادی و عالم دین در افغانستان روز دوشنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۴ درمورد نشر یک مقاله در روزنامه افغانستان اکسپرس شدیدا انتقاد کرد.

به گزارش سنت نیوز به نقل از العربیه؛ روزنامه افغانستان اکسپرس در یکی از مقاله های جدیدش درمورد مسایل دینی و اسلامی مطالبی را نشر کرد که سیاف محتوای این مقاله را توهین به اسلام خوانده است.
۵d17fd17-713a-4acd-9b89-d253d2da7571_16x9_600x338
عبدالرب رسول سیاف یکی از علما سرشناس افغانستان روز دوشنبه با انتشار خبرنامه ای نوشت، مسئولان روزنامه مذکور “مرتد و کافر” می باشند.

درخبرنامه ای سیاف نوشته شده است که مقاله روزنامه افغانستان اکسپرس به خدا، اسلام و پیغمبر توهین شده است.

سیاف درخبرنامه اش نوشته است که مردم افغانستان در راه ارزش های دینی شان، دو میلیون قربانی داده و هرگز تحمل شنیدن، خواندن و نشر اندیشه های ضد دینی را ندارند.

عبدالرب رسول سیاف از حکومت افغانستان خواسته است که عاملان نشر این مقاله را دستگیر و مجازات کنند.

روزنامه افغانستان اکسپرس از جامعه علما پوزش خواست

روزنامه افغانستان اکسپرس با انتشار خبرنامه ای نوشت، کارمندان این روزنامه از روی سهو و غفلت ویا عدم تسلط کافی به زبان انگلیسی این مقاله را بدون ویراستاری درست انتشار داده اند.

روزنامه مذکور به زبان انگلیسی نشریات دارد و امروز دوشنبه با انتشار خبرنامه ای از تمام علمای افغانستان از بابت انتشار این مقاله رسماً معذرت خواست.

نویسنده مقاله ای روزنامه مذکور، طالبان و گروه دولت اسلامی را گروه های فاقد تحمل نسبت به سایر ادیان خوانده و قرآن کریم را یک ناول کهنه و خسته کن عنوان کرده است. که انتشار این مطلب واکنش شدید علمای سرشناس افغانستان را برانگیخته است.

رهین: دراین مورد بررسی جدی جریان دارد

ازسوی دیگر، سید مخدوم رهین، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که انتشار هرگونه مطالب اهانت آمیز به مقدسات اسلامی ممنوع بوده و خلاف قانون رسانه های همگانی می باشد.

رهین افزود، تاهنوز درمورد انتشار مقاله یاد شده کدام شکایتی دراین وزارت صورت نگرفته اما این موضوع تحت بررسی جدی قرار دارد.
نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران افغانستان دراین زمینه گفته اند که انتشار هرمقاله ای که ضد منافع ملی و ارزش های اسلامی باشد خلاف قانون نافذه افغانستان و قانون رسانه های همگانی می باشد.