سیستان و بلوچستان سالانه با تولید ۲۲۰ هزارتن انواع خرما در رتبه دوم تولید این محصول را در کشور دارد.

به گزارش سنت نیوز ، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: سیستان بلوچستان در بخش تولید خرما از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است  و در زمینه سطح کشت رتبه ‌‌اول و سطح تولید رتبه دوم کشور را دارد.

ریگی با بیان اینکه خرمای سیستان و بلوچستان جنبه صادراتی دارد گفت: عمده خرمای تولیدی سیستان و بلوچستان به استان های همجوار و کشورهای همسایه پاکستان و حوزه خلیج فارس صادر می‌شود

وی با بیان اینکه کار برداشت خرما از نیمه دوم تیر در سیستان و بلوچستان آغاز می شود در نیمه اول آبان به اتمام می رسد افزود : از  ۵۵ هزار هکتار نخلستان های سیستان و بلوچستان ، ۴۵ هزار هکتار آن بارور است.

وی افزود: هم اکنون بیشتر باغ های جدید سیستان و بلوچستان با نظارت سازمان جهاد کشاورزی دارای ارقام تجاری با بستر‌سازی مناسب و اصول فنی است.

‌یوسف ریگی افزود:، هلیله ، مضافتی ، کتومی ، نگال ، شکری  از جمله ارقام کشت شده خرما در استان است که  ۷۰ نوع خرما در استان تولید می شود . خرمای ربی و مضافتی بیشترین سطح کشت و ارقام خرمای تولیدی استان را تشکیل می دهند و به نوعی می‌توان گفت که سیستان و بلوچستان در زمینه محصول خرما قابلیت بین المللی شدن را دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان ایرانشهر را قطب تولید خرما در استان اعلام کرد و افزود: این شهرستان با ۱۰ هزار هکتار نخلستان یکی از عمده مراکز تولید خرما در سیستان و بلوچستان است.

ریگی گفت: نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی مناسب سبب شده تا بخش زیادی از خرمای ایرانشهر را واسطه‌ها خریداری و به نام شهرستان‌های دیگر عرضه شود.

وی افزود: با توجه به اینکه خرما محصولی مهم در امر صادرات است باید نسبت به حذف و جایگزینی باغ های درجه سه با ارقام تجاری بازار پسند ، اصلاح و احیای باغ های درجه ۲ و افزایش کمی و کیفی و توسعه محصول سالم و بهداشتی اقدام شود.

وی گفت: در ۸۰ هزار هکتار از باغ‌های استان انواع میوه‌های گرمسیری، نیمه گرمسیری و سردسیری تولید می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان افزود: سیستان و بلوچستان با داشتن شرایط آب و هوایی گرم و در نواحی جنوب استان مرطوب مستعد پرورش انواع میوه‌های گرمسیری است که کشت و پرورش این محصولات در نقاط دیگر کشور امکان پذیر نیست.