روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زاهدان اعلام کرد : تامین و توزیع سوخت در جایگاهها بدون وقفه ادامه دارد


به گزارش سنت نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زاهدان اعلام کرد : تامین و توزیع سوخت در جایگاهها بدون وقفه ادامه دارد