با پیگیری فراکسیون اهل سنت، شکایت از شایان مصلح بازیکن پرسپولیس به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع داده شد.


به گزارش سنت نیوز، یکی از نمایندگان اهل سنت به خبرنگار ایرنا گفت: “با توجه به فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن توهین به اعتقادات مذهب اهل سنت،‌ بازیکن فوتبال پرسپولیس به دلیل عبور از این خط قرمز و جریحه دار نمودن احساسات اهل سنت، به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال معرفی و پرونده ویژه ای برای این شخص تشکیل شده است”