رسول الله صلی الله علیه وسلم همچون خورشید تابان در آسمان انسانیت می درخشید و کالبد ارزشهای والای اخلاقی و کمالات و سجایای انسانی را روح می بخشید، ایشان الگویی به تمام معنا از جمیع کمالات و امتیازاتی که یک انسان در همه ابعاد وجودی خود می توان داشته باشد در زندگی سراسر عظمت و شگفت انگیز آن حضرت ترسیم شده است که برای همیشه چون مشعلی فروزان فرا راه آدمیان پرتو افشانی می نماید.

به گزارش سنت نیوز به نقل از وب سایت رسمی امام جمعه اهل سنت عسلویه، رسول الله صلی الله علیه وسلم همچون خورشید تابان در آسمان انسانیت می درخشید و کالبد ارزشهای والای اخلاقی و کمالات و سجایای انسانی را روح می بخشید، ایشان الگویی به تمام معنا از جمیع کمالات و امتیازاتی که یک انسان در همه ابعاد وجودی خود می توان داشته باشد در زندگی سراسر عظمت و شگفت انگیز آن حضرت ترسیم شده است که برای همیشه چون مشعلی فروزان فرا راه آدمیان پرتو افشانی می نماید. بشر، امروز نیازمند الگویی همچون رسول الله صلی الله علیه وسلم. انسانیت نیاز دارد تا سیره اخلاقی رحمه للعالمین را مطالعه و بررسی کند، خداوند متعال می فرماید: « لقد کانم لکم فی رسول الله اسوه حسنه» قطعاَ برای شما رسول الله مقتدا و اسوه زندگی است، رسول الله صلی الله علیه وسلم. به عنوان آخرین پیامبر که کامل ترین دین را در اختیار بشر نهاده در میان پیامبر الهی همانند خورشید می درخشید قرآن اخلاق و خلق او را ستایش کرده « وانک لعلی خلق عظیم» در حقیقت تو بر نیکی خلقی عظیم آراسته ای رسول الله صلی الله علیه وسلم با همسران خود با عطوفت و عدل رفتار می کرد و ترجیح بین آنها قائل نمی شد و در مسافرتها به قید قرعه یکی از آنها را همراه خود می برد، مهربانی و احسان به همسر خویش را بهترین معیار فضیلت می دانست و می فرمود،«خیرکم، خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی» بهترین شما نیکوکارترین بر خانواده اش است و من نیکوکارترین به خانواده خویش هستم. رسالت و تبلیغ دین و مشغله کاری رسول الله صلی الله علیه

وسلم آن را از مهربانی و عطوفت نسبت به کودکان باز نمی داشت،

download (1)

بر خورد رسول الله صلی الله علیه وسلم با کودکان سر شار از عطوفت و مهربانی و انس و شادابی بود. امامان حسن و حسین رضی الله عنهم را بر دوش خود سوار می کرد و به آنها می فرمود: خوب مرکبی دارید و شما هم سوار کاران خوبی هستید. همیشه تلاش می کرد کودکان را خوشحال کند و خواسته های آنان را اجابت نماید نگاه آن حضرت به جوانان نگاه خاصی بود. او جوانان را به خوبی درک می کرد و به گرایش های آنها توجه داشت، با آنها مشورت می کرد و استعداد های آنها را تشویق می نمود آنها را آموزش می داد و در تحمل مسؤلیت به آنها فرصت می داد به همین جهت بود که یاران پایدار آن حضرت جوانان بودند، پس اگر ما مسلمانان بخواهیم زندگی موفق داشته باشیم رفتار پیامبر را الگو و سر مشق خود در زندگی قرار بدهیم و برنامه زندگی و اخلاق صحیح او را بیاموزیم. هذا وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.