به گزارش سنت نیوز،شیخ محمد صالح پردل در مراسم «محمد نبی رحمت، الگوی بشریت» در زاهدان گفت: امام شافعی -رحمه الله- می‌گوید هرچند بیشتر آموختم، علمم به نادانیم بیشتر شد. عقل نیرو دارد، قدرت دارد، پیامبر از عقلش استفاده کرد، بهترین برنامه‌ریز بود، بهترین رهبر بود، از عقلمان استفاده کنیم. قرآن می‌گوید: افلا ینظرون، افلا یتدبرون، افلا […]

به گزارش سنت نیوز،شیخ محمد صالح پردل در مراسم «محمد نبی رحمت، الگوی بشریت» در زاهدان گفت: امام شافعی -رحمه الله- می‌گوید هرچند بیشتر آموختم، علمم به نادانیم بیشتر شد. عقل نیرو دارد، قدرت دارد، پیامبر از عقلش استفاده کرد، بهترین برنامه‌ریز بود، بهترین رهبر بود، از عقلمان استفاده کنیم. قرآن می‌گوید: افلا ینظرون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون.

وی در مورد کشور مالزی  که توسط تاجران مسلمان که امانتدار، وقت‌شناس، صادق و وفادار بر سر عهد و پیمان  مسلمان شده بودند،گفت: آیا اکنون می‌دانید در مالزی هر ۱۵ثانیه یک نفر مسیحی می‌شود؟ مرحوم دکتر عبدالرحمن سمیط، بزرگ‌ترین خیّری که در آفریقا خدمات انجام می‌داد، در مرکز تجاری دبی می‌گفت: در یک روستا که همه سیاه‌پوست بودند، یک دختر جوان را دیدم، بررسی کردم، دیدم که او هشت سال است که به تبلیغ مسیحیت می‌پردازد. به او گفتم تا کی مأموریت داری؟ گفت تا زمانی که پدر روحانی بگویند. عبدالرحمن سمیط، می‌گوید به اندازه‌ی مردان مسیحی اراده نکنیم، حداقل به اندازه‌ی این دختر، اراده داشته باشیم. در پایان شیخ پردل از دانشجویان و مردم بلوچستان به‌خاطر اینکه ده سال از آنان دور بوده است معذرت‌خواهی کرد.