طالبان پاکستان می‌گوید که سخنگوی این گروه به دلیل بیعت با داعش برکنار شده است.

به گزارش سنت نیوز به نقل از بی بی سی؛ طالبان پاکستان می‌گوید که سخنگوی این گروه به دلیل بیعت با داعش برکنار شده است.

شهیدالله شهید اخیرا به همراه پنج مقام ارشد طالبان پاکستان از گروه دولت اسلامی (داعش) حمایت کردند.

۱۴۱۰۲۱۰۹۳۲۰۰__۷۸۴۱۸۲۱۳_۷۸۴۱۸۲۰۶

طالبان پاکستان در بیانیه‌ای که در اینترنت منتشر شده نام اصلی سخنگوی برکنار شده را شیخ مقبول اعلام کرده است.

طالبان پاکستان در این بیانیه بر تبعیت خود از ملا عمر، رهبر طالبان افغانستان تاکید کرده است.

ناظران می‌گویند که این به معنای بروز شکاف‌های بیشتر در طالبان پاکستان است.

طالبان پاکستان هنوز جانشین شیخ مقبول را اعلام نکرده است.

تحلیلگران می‌گویند که ظهور گروه دولت اسلامی، چالشی برای طالبان، القاعده و سایر گروه‌های پیکارجوست.