مسئول روابط بین‌الملل مجلس علمای اندونزی از سازمان ملل متحد درخواست کرد تا در اسرع وقت برخورد قاطعی در برابر اقدامات اسرائیل مبنی بر کشتار تظاهرکنندگان فلسطینی داشته باشد

به گزارش سنت نیوز محیدین جونایدی، مسئول روابط بین‌الملل مجلس علمای اندونزی از سازمان ملل متحد درخواست کرد تا در اسرع وقت برخورد قاطعی در برابر اقدامات اسرائیل مبنی بر کشتار تظاهرکنندگان فلسطینی داشته باشداسرائیل.

وی با تأکید بر اینکه پرونده جنایی علیه اسرائیل باید در دادگاه جهانی ثبت و رسیدگی شود، تأکید کرد: فلسطین باید اقدام قاطعی در این خصوص اتخاذ کند همچنین آمریکا و اتحادیه اروپا نیز می‌بایست به سیاست‌های دوگانه خود در خصوص سرنوشت مردم فلسطین، خاتمه دهند.اسرائیل

جونایدی تصریح کرد: نزدیکی شاهزاده عربستان سعودی و اسرائیلی‌ها نیز موجب بدترشدن اوضاع شده است؛ زیرا اسرائیل دیگر به تهدیدهای اعراب نگاه جدی ندارد و آزادانه به تیراندازی نسبت به تظاهرکنندگان می‌پردازد و به فتوای علمای عربستان سعودی که تظاهرات را مغایر با ارزش‌های دین می‌دانند، استناد می‌کند.اسرائیل

وی افزود: به همین دلیل مردم و دولت اندونزی باید برای برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان ملل متحد به این نهاد فشار آورند. اندونزی باید در برابر اقدامات اسرائیل قاطعیت بیشتری داشته باشد.