محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفته است که در مورد آینده روابط بهتر کشورش با پاکستان “محتاطانه خوشبین” است.

به گزارش سنت نیوز، رئیس جمهوری افغانستان پنجشنبه شب ۵ فروردین، در آخرین روز سفرش به آمریکا، در اندیشکده شورای روابط خارجی در نیویورک صحبت کرد. آقای غنی در مورد روابط کشورش با پاکستان گفت:”من محتاطانه خوشبین هستم که ما یک روند تغیر بنیادی را آغاز کرده‌ایم.”

آقای غنی و عبدالله عبدالله، رهبران حکومت وحدت ملی این کشور برای دیدار با مقامات آمریکایی در یک سفر چهار روزه به آمریکا رفته بودند.

منبع: بی بی سی فارسی