علی رضا شهرکی ابتلای ۴۰ دانش آموز پسر بخش جالق شهرستان سراوان به ویروس کرونا را تکذیب کرد.

به گزارش سنت نیوز،روز گذشته مطلبی مبنی بر وضعیت قرمز در شهرستان سراوان در رابطه با ویروس کرونا منتشر شد که در ادامه این مطلب آمده بود، به دلیل بازگشایی مدارس ۴۰ دانش آموز پسر بخش جالق به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

این مطلب به سرعت در شبکه های مجازی دست به دست شد که موجی از نگرانی را میان شهروندان به وجود آورد.

در همین راستا علی رضا شهرکی فرماندار سراوان به خبرنگار ما گفت: خبر ابتلای ۴۰ دانش آموز پسر در بخش جالق صحت ندارد و کذب است.

وی با اشاره به بی تفاوتی مردم نسبت به خود قرنطینگی، ادامه داد:  در حال حاضر وضعیت در شهرستان سراوان زرد است اما انتظار می رود شهروندان پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.