ژنرال جان کمپ‌بل، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته که گروه دولت اسلامی معروف به داعش، فعالانه سرگرم سربازگیری در این کشور است.

به گزارش سنت نیوز، ژنرال جان کمپ‌بل، فرمانده نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفته که گروه دولت اسلامی معروف به داعش، فعالانه سرگرم سربازگیری در این کشور است، اما تا هنوز عملیات خود را شروع نکرده است.

مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان چند هفته پیش در مجلس گفت که درست مانند القاعده، لشکر طیبه و گروه‌های شورشی داخلی، داعش نیز یک خطر است.

منبع: بی بی سی فارسی