لیست نهایی افرادی که برای مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استان نام نویسی کرده اند و تایید صلاحیت شدند.

به گزارش سنت نیوز، لیست نهایی افرادی که برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استان نام نویسی کرده اند و تایید صلاحیت شدند به تفکیک حوزهای انتخابیه به شرح ذیل می باشد :

اسامی کاندیداهای تایید شده شهرستان زاهدان
فداحسین مالکی
گلناز شه بخش
عظیم عظیمی
جواد کهرازه
محمود اسحاقی نژاد
خسرو افسری
حسین بزی
خدامراد سرگزی
ناصر کاشانی
یحیی رضایی نیا
علیرضا شهرکی
حسینعلی شهریاری
عصمت خدری
صدیقه رضایی
علیرضا رضوانی
خشایار ریگی
محمود سارانی
فاروق کدالی
ناصر کیخا
محمد گرگیچ
محمد گلزارنیا
مهدی مالکی راد
محمد مهدی مجیدی کیا
حسین ملاشاهی
هادی میرشکار
فرهاد نامجو فر
محمد رضا وظیفه خواه
احسان ریگی
محمدرضا غلامی

اسامی کاندیداهای تایید شده شهرستان خاش
علی کرد
حمیدرضاشهرکی
میرزا ریگی
رویا خوش خاهش

اسامی کاندیداهای تایید شده شهرستان ایرانشهر
دکتر عبدالناصر درخشان
فیض الرحمان رسولیزاده
سیدکاظم سجادی
مراد عبدالهی

اسامی کاندیداهای تایید شده شهرستان زابل
حبیب الله دهمرده
محمد سرگزی
حلیمه عالی
سیدباقر حسینی طباطبائی
غلام برخوردار
نادر آبروش
غلامرضا حقیقی
غلامعلی خمر
محمد مهدی منافی
حسین نهتانی

اسامی کاندیداهای تایید شده شهرستان سراوان
مهندس بهمن دهواری
مهندس مهران نصرتزهی
مهندس جلیل برفروشان
مهندس تیمور کرد زابلی
مهندس عبدالله آلبا
دکتر بهزاد سقطچی

اسامی کاندیداهای تایید شده شهرستان چابهار
دکتر عبدالغفور حوت
دکتر ازیر بلوچ
یوسف جمنی
شعیب سیاهپور
اقبال جدگال
مرضیه کاووسی
آرزو خدایجو
میاه هوت
جواد سرگلزایی
صابر گلشنی پور
عبدالوحید صدیق پور
فرزانه سلطانپور
موسی حسین زهی
محمدعلی قاسمی