دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان وبلوچستان از لغو امتیاز یک جایگاه سوخت در شهرستان زاهدان خبر داد.

به گزارش سنت نیوز؛ محمد محبی گفت: در راستای برخورد جدی با متخلفان سوخت در استان، مجوز فعالیت یک جایگاه عرضه سوخت در شهرستان زاهدان پس از چندین بار تذکر و جریمه، ظهر امروز با حضور نمایندگان شرکت نفت، دادگستری و بازرسان این کمیسیون باطل شد.
وی تاکید کرد: این اقدام برای اولین بار در سیستان وبلوچستان اتفاق افتاده است و قطعاً آخرین بار نیز نخواهد بود و در صورت مشاهده تخلفات از سایر جایگاه امکان لغو مجوز جایگاه های دیگر نیز وجود دارد.
به گفته محبی؛ در حال حاضر ۹ جایگاه سوخت متخلف دیگر نیز در شهرستان های متخلف استان شناسایی شده که به پرداخت غرامت محکوم شده اند اما در صورت تکرار تخلف با برخوردهای شدیدتر قانونی مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه مجوز این جایگاه هم اکنون به بخش دولتی واگذار شده است تاکید کرد: مالک جایگاه به دلیل اینکه به مدت یکسال اقدام به عرضه سوخت خارج از شبکه کرده و به تذکرات نیز بی توجه بوده به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
وی خاطرنشان کرد: این جایگاه بالغ بر ۲۰ سال فعالیت می کرد که در نهایت با تصمیم جدی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و دستور قاطع دادستانی لغو امتیاز شد.