در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ بعد از نماز مغرب درمسجد خضراء ،جوانی ۲۰ ساله بنام آقای فردین که از نام وتکلم ایشان به زبان فارسی که بصورت شکسته صحبت میکردند معلوم بود ایرانی الاصل می باشند که بعد از تحقیقات از همراهانش معلوم شد ایشان ۱۸سال پیش باخانوداه اش به آمریکا مهاجرات کرده است واما حالابادین مسحیت […]

مولانا

در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ بعد از نماز مغرب درمسجد خضراء ،جوانی ۲۰ ساله بنام آقای فردین که از نام وتکلم ایشان به زبان فارسی که بصورت شکسته صحبت میکردند معلوم بود ایرانی الاصل می باشند که بعد از تحقیقات از همراهانش معلوم شد ایشان ۱۸سال پیش باخانوداه اش به آمریکا مهاجرات کرده است واما حالابادین مسحیت دوباره به ایران برگشته بودند به خدمت مولانا عبدالرحمن چابهاری جهت مشرف شدن به دین مبین اسلام حاضر شدند.

آقای فردین باتلقین کلمه طیبه اشهدان لا اله الاالله واشهد ان محمد عبده ورسوله توسط مولانا عبدالرحمن به دین مقدس اسلام شرف یاب شدند که باتکبیرات وتبریکات همراه با اشکهای شوق حاضرین مورد استقبال قرار گرفتند.

در پایان مولانا عبدالرحمن چابهاری برای این جوان نو مسلمان وبرای هدایت تمام بشریت دعا فرمودند