رضا راحت دهمرده گفت: نام های محمد برای پسران و فاطمه برای دختران، محبوب ترین اسامی برای نامگذاری نوزادان در استان در ۸ ماه نخست از سال جاری بوده است.

به گزارش سنت نیوز؛ رضا راحت دهمرده گفت: با استناد به آمار ۸  ماهه ولادت در این استان نام های محمد، امیرعلی ، محمدعمر ، محمدطاها و سدیس برای اسامی پسران و فاطمه ، عایشه ، حلما ،  سدنا و مریم در میان اسامی دختران به ترتیب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.
وی افزود: از مجموع ۵۸ هزار و ۲۴ نفر موالید ثبت شده در استان از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۹ هزار و ۷۷۲ نوزاد پسر و ۲۸ هزار و ۲۵۲ نفر دختر هستند.
دهمرده اظهار کرد: پرسنل ثبت احوال در ۸ بیمارستان استان مستقر هستند و علاوه بر صدور سند ولادت به صورت آنلاین در همان محل شناسنامه نیز برای نوزادان صادر می شود.
وی در پایان خاطرنشان: برخی خدمات غیر حاکمیتی ثبت احوال به دفاتر پیشخوان واگذار شده است و هم اکنون ۳دفتر، خدمات تعویض شناسنامه و المثنی و کارت هوشمند ملی را انجام می دهند .