مدارس اسلامی پاکستان مقاومت خود در برابر هر نوع تلاش برای تغییر نظام آموزشی این مدارس را که مبتنی بر قرآن و حدیث است را اعلام کرد.
به گزارش ایکنا به نقل از روزنامه «الریاض» چاپ عربستان، مقاومت مدارس دینی پاکستان در برابر تغییر نظام آموزشی این مدارس که مبتنی بر قرآن، حدیث و تفسیر است، طی نشست رؤسای این مدارس در شهر «ملتان» واقع در ایالت «پنجاب» این کشور اعلام شد.

به گزارش سنت نیوز به نقل از سنی آنلاین، مدارس اسلامی پاکستان مقاومت خود در برابر هر نوع تلاش برای تغییر نظام آموزشی این مدارس را که مبتنی بر قرآن و حدیث است را اعلام کرد.

به گزارش ایکنا به نقل از روزنامه «الریاض» چاپ عربستان، مقاومت مدارس دینی پاکستان در برابر تغییر نظام آموزشی این مدارس که مبتنی بر قرآن، حدیث و تفسیر است، طی نشست رؤسای این مدارس در شهر «ملتان» واقع در ایالت «پنجاب» این کشور اعلام شد.

vefaq-pakistan
اعضای کمیته همبستگی مدارس دینی ـ اسلامی پاکستان [وفاق المدارس] در این نشست از اظهارات ملا طاهر قادری، رهبر حزب جنبش خلق این کشور مبنی بر تغییر نظام مدارس دینی به شدت انتقاد کردند.
مسئولان وفاق المدارس اعلام کردند: هدف قادری از این اظهارات ایجاد تغییرات ریشه ‌ای در شیوه‌ های آموزشی اسلامی مصوب در کمیته همبستگی مدارس دینی پاکستان است.
آنان همچنین تأکید کردند: کنارگذاشتن علوم اسلامی مبتنی بر قرآن، حدیث و تفسیر ممکن نیست و هر نوع تغییر در برنامه‌های آموزشی، تغییر در سیستم آموزشی اسلامی در پاکستان محسوب می‌شود.
اعضای کمیته همبستگی مدارس دینی پاکستان در پایان اعلام کردند: در برابر هر نوع تلاش داخلی یا خارجی با هدف انجام تغییرات در شیوه‌های آموزشی مصوب در مدارس دینی ایستادگی خواهند کرد.