رضا راحت دهمرده گفت: آخرین یافته ها از آمار جمعیتی نشان می دهد سیستان و بلوچستان با ۶۷ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال جوان ترین استان کشور محسوب می شود، به طوری که نرخ ولادت سال ۱۳۹۸ در استان همواره بالای ۳۰ نوزاد در هر هزار نفر جمعیت بوده است

به گزارش سنت نیوز؛ رضا راحت دهمرده، مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان بیان کرد: همچنین سیستان و بلوچستان با سه درصد جمعیت بالای ۶۵ سال کمترین سهم سالمندی را در میان استان ها داراست، در حالی که میانگین سهم سالمندی در کل کشور برابر با ۶ درصد است.
وی بیان کرد: جمعیت استان بر اساس برآورد امسال از پایگاه اطلاعات جمعیت کشوری برابر با دو میلیون و ۹۹۱ هزار و ۹۲۹ نفر است که حدود ۳٫۵ درصد از جمعیت کل کشور را در بر می گیرد.
به گفته این مقام مسئول، از این تعداد یک میلیون و ۵۱۳ هزار و ۴۱۹ نفر معادل ۵۰٫۵ درصد مرد و یک میلیون و ۴۷۸ هزار و ۵۱۰ نفر معادل ۴۹٫۵ درصد زن هستند.
مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان ادامه داد: یک میلیون و ۴۵۱ هزار و ۸۶ نفر معادل ۴۸٫۵ درصد شهری و یک میلیون و ۵۴۰ هزار و ۸۴۳ نفر معادل ۵۱٫۴ درصد روستایی هستند.
راحت دهمرده گفت: سیستان و بلوچستان رتبه اول در نرخ باروری کل افزون بر سه  فرزند را دارد که در میانگین کشوری این رقم ۱٫۸ است، همچنین بیشترین نرخ خام ثبت کل ولادت با ۳۲٫۷ در هر هزار نفر جمعیت مربوط به این استان است.