صادرات کالا از طریق خط ریلی زاهدان – کویته پاکستان در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد رشد داشته است.


به گزارش سنت نیوز، مجید ارجونی در زمینه بار و ترانزیت اظهار داشت: در پنج ماه نخست امسال ۱۸ هزار و ۲۸۵ تن کالا از طریق این خط ریلی به پاکستان صادر شد که نسبت به ۱۲ هزار و ۱۹ تن سال قبل رشد ۵۲ درصدی را نشان می دهد.
وی بیان کرد: سیمان، قیر، گوگرد، گل سرخ و فوتس اویل عمده کالاهای صادراتی از طریق این خط ریلی به پاکستان است.
مدیرکل راه آهن جنوب شرق ادامه داد: همچنین عمده کالاهای وارداتی در این مسیر کنجد و برنج خوراکی و عمده کالاهای ترانزیتی گوگرد خام است.
وی افزود: در پنج ماه نخست سالجاری ۶۲ رام قطار در این خط ریلی تردد داشته که نسبت به ۵۴ رام قطار سال قبل، رشد ۱۵ درصدی را نشان می دهد.
وی گفت: در سال ۹۶، ۹ هزار و ۱۷۵ تن کالا از طریق این خط ریلی از پاکستان به زاهدان وارد شد که نسبت به هفت هزار و۹۹۸ تن سال ۹۵ رشد ۱۵ درصدی را نشان می دهد.
ارجونی اضافه کرد: همچنین میزان ترانزت کالا از پاکستان به ایران از طریق این خط ریلی از ۴ هزار و ۷۸۲ تن سال۹۵ با رشد ۱۵۱ درصدی به ۱۲ هزار و ۲۶ تن در سال ۹۶رسید.
وی تصریح کرد: در سال ۹۶، ۳۳ هزار و ۴۳۶ تن کالا از طریق این خط ریلی به پاکستان صادر شد که نسبت به ۱۷ هزار و ۲۰۷ تن سال ۹۵ رشد ۹۴ درصدی داشته است.
مدیرکل راه آهن جنوب شرق خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ میزان کالا حمل شده در زمینه صادرات توسط هزار و ۴۴۶ دستگاه واگن، در زمینه واردات توسط ۳۹۲ دستگاه واگن و در زمینه ترانزیت توسط ۵۲۱ واگن انجام شده است.
وی افزود: در سال ۹۵ میزان کالا حمل شده در زمینه صادرات توسط ۷۱۸ دستگاه واگن، در زمینه واردات توسط ۳۳۶ دستگاه واگن و در زمینه ترانزیت توسط ۱۹۵ واگن انجام شده است.
مجید ارجونی تاکید کرد: مجموعا در سال ۹۰، ۱۶ رام، در سال های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب چهار رام، در سال ۹۳ هشت رام، در سال ۹۴ ، ۶ رام قطار باری پاکستانی در مسیر زاهدان به کویته تردد داشته اما با توجه به پیگیری ها و تعامل صورت گرفته با راه آهن کویته پاکستان میزان تعداد رام قطار های پاکستانی در سال های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۸۲ و ۱۳۸ رام در این مسیر رشد چشمگیری داشته است.