ابوذر کوثری در حکمی از سوی سید دانیال محبی استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب و در نشستی امروز با حضور معاون استاندار معرفی شد.


به گزارش سنت نیوز، به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، ابوذر کوثری از کارکنان وزارت کشور است که سوابق خدمتی از جمله معاون مرکز مطالعات راهبردی و آموزش و دبیر و عضو شورای پژوهش وزارت کشور، دبیر کرسی اقوام شورای عالی امنیت ملی کشور، دبیر کارگروه منطقه بندی کشور، دبیر کارگروه توسعه استان‌های پایلوت، عضو شورای تقسیمات کشوری و دبیر همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای را در کارنامه خود دارد.
کوثری ظهر امروز در نشستی به ریاست معاون امنیتی و انتظامی و سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان و با حضور شماری از مدیران کل، کارشناسان و کارکنان استانداری به عنوان مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری معرفی شد.
پیش از این علی اصغر کشاورز مقدم به عنوان مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری سیستان و بلوچستان مشغول به خدمت بود.