پرویز مشرف، رییس جمهور پیشین پاکستان در مصاحبه با آژانس خبری فرانسه گفته است، با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، پاکستان و هند جنگ نیابتی را در افغانستان آغاز کرده اند.

به گزارش سنت نیوز به نقل از آژانس خبری فرانسه، مشرف تاکید کرده است: “هر دو کشور هند و پاکستان جنگ نیابتى را در افغانستان آغاز کرده؛ اما باید از این کار جلوگیری شود.”

پرویز مشرف مدعی است، هندوستان در جنوب افغانستان مراکز پنهانی تروریستی ایجاد کرده که افراد را پس از آموزش براى کمک به بلوچ هاى آزادی خواه در ایالت بلوچستان پاکستان می فرستند.

مشرف گفته است:”نفوذ روز افزون هندوستان در افغانستان یک تهدید براى پاکستان است؛ زیرا که هندوستان فعالیت هاى ضد پاکستان در افغانستان انجام می دهد و در صدد برجسته کردن یک چهره جدید افغانستان مخالف پاکستان است.”

رییس جمهور پیشین پاکستان ادعا دارد، هندوستان، با شماری از اقوام افغانستان روابط نزدیک دارد و از همین رو پاکستان نیز تلاش می کند که با پشتون هاى افغانستان روابط نزدیک داشته و از آنها به نفع خود استفاده کند.

پرویز مشرف تاکید کرده است، باید جلو جنگ نیابتی پاکستان و هندوستان گرفته است و روابط نزدیک میان اسلام آباد و دهلی نو به نفع روند صلح افغانستان است.