۷۰۰ هزار نفر در روستاهای سیستان و بلوچستان شبکه آب ندارند و با تانکرهای آبرسانی سیار، سقایی آبرسانی می‌شوند؛ در این گزارش به روستاهای مختلف بلوچستان رفتیم و روایتی گرفتیم از مصائب تامین آب

به گزارش سنت نیوز، وزارت نیرو می‌گوید ۷۰۰ هزار نفر در روستاهای سیستان و بلوچستان شبکه آب ندارند و با تانکرهای آبرسانی سیار سقایی آبرسانی می‌شوند؛ سهیمه هر نفر از این آبرسانی سیار روزانه ۱۵ لیتر است.

شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان می‌گوید به یک هزار و ۳۰۰ روستای این استان با بیش‌ از ۱۰۰ تانکر آب می‌رساند با این حال بعضی روستائیان می‌گویند تانکرهای آبرسانی سیار به روستاهایشان نمی‌آیند چون راه دسترسی مناسبی ندارند.

شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان می‌گوید، احداث ۱۸ مجتمع آبرسانی را از سال ۸۶ آغاز کرده و قرار است همه جمعیت روستایی بی‌آب بلوچستان را تحت پوشش بگیرد، با این حال هنوز از بهره‌برداری از بسیاری از این مجتمع‌ها خبری نیست.

روستاهای فاقد شبکه آب به شیوه‌هایی غیربهداشتی از گودال‌های دست‌ساز آب یا اصطلاحاً به زبان محلی “هوتگ” قضای حاجت می‌کنند؛ بسیاری از بومیان و فعالان اجتماعی محلی نسبت به فراگیر شدن یک اپیدمی به‌خاطر نحوه غیربهداشتی برداشت آب توسط جمع بزرگی از روستائیان بلوچستان هشدار می‌دهند.  در این گزارش میدانی ویدیوئی به روستاهای مختلف بلوچستان رفتیم و روایتی گرفتیم از مصائب تامین آب مردم.